Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Benedictus van Nursia

Benedictus werd omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren. Na zijn studies te Rome besloot hij als kluizenaar te gaan leven in een grot te Subiaco. Daar trok hij veel leerlingen aan, met wie hij zich na verloop van tijd op de Monte Casino vestigde, waar hij een klooster stichtte dat vermaard zou worden. Als schrijver van een Regel die overal verbreiding vond verdiende hij de naam van vader van het westers monnikendom.

Abdij Lilbosch Benedictus van Nursia

Het is Benedictus’ verdienste geweest dat hij in zijn ‘Regel voor monniken’ uiteen heeft gezet, hoe je moet leven, als je, als gemeenschap van geroepenen, niet alleen God wilt zoeken, maar Hem ook werkelijk wilt vinden. Het is niet om het even hoe je zoekt of leeft: op alle terreinen van het leven geeft Benedictus’ Regel dan ook richtlijnen. Of je bezittingen kunt hebben bijvoorbeeld; welk gezag je zou moeten erkennen; welke plaats stilte, handenarbeid hebben enzovoort Zijn Regel wordt algemeen geprezen om zijn realiteitszin en gematigdheid.  

“Luister, mijn zoon”: dat zijn de eerste woorden van deze geestelijke vader. (Regel van Benedictus, Proloog 1) We staan in een luistertraditie. Inwijding, onderricht en vorming komen tot ons door te luisteren. Gaandeweg kunnen we komen tot de door Benedictus geroemde nederigheid. Geen populair woordmaar wel een woord dat aangeeft dat iedere mens, en zeker ook de monnik, staat in een strijdperk: waar het ‘ego’ zijn eigen koninkrijk wil vestigen ten koste van Gods koninkrijk. Monniken kiezen er voor iedere dag weer te strijden voor een levende omgang met God en met elkaar, en te leren luisteren, vooral naar Heilige Geest, die in ons bidt, uitlegt, troost en aanspoort. Om zo altijd meer toe te behoren aan God.

Scroll naar boven