Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Abdijhof Tegelen

De Abdijhof in Tegelen is de naam van het kleine klooster, dat na de opheffing (in 2002) van de toenmalige Trappistenabdij op de Uelingsheide in Tegelen in enkele bijgebouwen daarvan werd ingericht als zgn. ‘annex-huis’ van Abdij Lilbosch. Eerst bood het onderdak aan een kleine groep monniken, nu wordt het monnikenleven er meer incidenteel voortgezet.

Het gebouw van de Abdijhof bestaat uit drie sterk onderscheiden delen die niettemin een harmonieus en stemmig, tot inkeer uitnodigend geheel vormen. Het eerste deel is oorspronkelijk het rond 1890 opgetrokken oude poortgebouw van de vroegere Abdij; toen enkele decennia later op een andere plek een nieuwe ingang gecreëerd werd, verviel de oorspronkelijke functie en werd het omgevormd tot woonhuis. Maar tot op de dag van vandaag is het 19e eeuwse karakter bewaard en is de oude poortdoorgang nog goed herkenbaar.

Abdij Lilbosch Abdijhof TegelenHet tweede – en meest gezichtsbepalende – deel is een oud wit boerderijtje, oorspronkelijk uit de 18e eeuw. Lange tijd was dit de naaste buur van de Abdij. Pas relatief laat, rond 1935, kon het in eigendom verworden worden. Bij de bouw en inrichting van de Abdijhof werd de deel omgevormd tot kapel. Ook is de ingang van het vroegere piepkleine grenscafeetje, in de hoekkamer van het boerderijtje, nog herkenbaar.

Beide delen zijn door de Venlose architect Geert Mevissen in 2003 zorgvuldig met elkaar verbonden door een eigentijdse aanbouw, die de klassieke idee van een kloostergang vertaalt naar nieuwe vormen.

De binnentuin van de Abdijhof grenst aan het kerkhof van de voormalige Abdij, alsmede aan het gebouw van de Wijnstekerij Uelingsheide.

De Abdijhof is niet te bezichtigen.

Trappistenklooster Abdijhof
Ulingsheide 1
5932 NA Tegelen

Scroll naar boven