Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Geloften en toewijding

Telkens opnieuw zijn er mannen die ingaan op het verlangen dat zij in hun hart voelen, om God te dienen in het monastieke leven. In eenvoud van hart gaat de jonge monnik op zoek naar God. Het Evangelie dient hem tot leidraad. Hij zal geen bezit meer hebben, en gehoorzaam en in volkomen onthouding leven. Telkens opnieuw zijn er mannen die ingaan op het verlangen dat zij in hun hart voelen, om God te dienen in het monastieke leven. In eenvoud van hart gaat de jonge monnik op zoek naar God. Het Evangelie dient hem tot leidraad. Hij zal geen bezit meer hebben, en gehoorzaam en in  volkomen onthouding leven.

Abdij Lilbosch Geloften en toewijding

Steeds dieper wordt de broeder ingewijd in de monastieke levenswijze, steeds dieper in zijn toewijding aan de Heer. Steeds meer ontdekt de monnik zijn ware en oorspronkelijke menselijkheid, zijn zelfverwerkelijking als beeld van de Schepper. De toewijding die hij bij zijn doopsel en vormsel ontving wordt in de religieuze geloften bevestigd en vernieuwd. Door  het uitspreken van de plechtige geloften – van stabiliteit, gehoorzaamheid en monastiek levensgedrag –  na ten minste vijf jaren van vorming, schenkt de broeder zich definitief aan Christus en verbindt hij zich om voor altijd in onze gemeenschap te leven, volgens de Regel van de H.Benedictus. Van harte nemen de abt en de broeders hem op in de communiteit en zij zullen hem altijd steunen met hun gebed en hun voorbeeld. Vanaf de dag dat zijn noviciaat begint draagt de broeder het wit en zwarte cisterciënser habijt. Als teken van zijn toewijding wordt hij op de dag van zijn plechtige professie gekleed in de cisterciënser-gebedsmantel: De witte kovel. 

Scroll naar boven