Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

  1. Home
  2. /
  3. Preek van de week
  4. /
  5. Page 3

Preek van de week

ZONDAG 30 DOOR HET JAAR : A : Mt. 22, 34-40 : 29 OKT. 2023

Broeders en zusters, De kerkdeur waardoor u binnengekomen bent, is een forse deur. De ingangspoort van de abdij zelf is ook al zo’n forse deur. ...
Lezen

29e zondag door het jaar A.  22 oktober 2023

Geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt. Geef aan God wat aan God toekomt. Door de eeuwen heen zijn deze woorden van Jezus ...
Lezen

28e ZONDAG DOOR HET JAAR: A: MT. 22,1-14: 15 OKTOBER 2023

Broeders en zusters.Jezus als dansleraar en als danspartner. Dat is het beeld dat oprijst uit het evangelie van deze zondag. Een prikkelend beeld wellicht. Een ...
Lezen

27e ZONDAG : JAAR A : Jes. 5, 1-7 & Mt.21,33-43 : 8 OKT. 2023

Broeders en zusters, Een parabel vol geweld! Massief geweld van de kant van de wijnbouwers die zich de wijngaard hadden toegeëigend en weigeren de opbrengst ...
Lezen

ZONDAG 26 DOOR HET JAAR : A : Mt. 21, 28-32 : 01-10-2023

Broeders en zusters, Mensen uit één stuk, dát moeten we zijn. Daarmee is niet bedoeld dat je een houwdegen moet zijn, of een doordrammer die ...
Lezen

25e zondag door het jaar A.  24 sept. 2023

Over enige tijd beginnen weer voor de verschillende bedrijfstakken de CAO onderhandelingen. Onderhandelingen die steeds vaker lijken op gevechten om meer loon: de inflatie minstens ...
Lezen

24e ZONDAG DOOR HET JAAR: A: MT. 18,21-35: 17 SEPTEMBER 2023

Broeders en zusters. Mensen staan bij elkaar in het krijt. Die zegswijze drukt uit dat mensen elkaar geld verschuldigd zijn. Maar we weten maar al ...
Lezen

ZONDAG 23 DOOR HET JAAR : A : Matth. 18, 15-20 : 10-09-2023

Broeders en zusters, Het evangelie vandaag gaat over kerk-zijn. Wat is kerk-zijn eigenlijk? Je kunt die vraag op vele manieren aangaan. Van heel hoog gestemd ...
Lezen

ZONDAG 21 DOOR HET JAAR : A : Jes. 22, 19-23 & Mt. 16, 13-20 : 27-08-2023

Broeders en zusters, Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Die vraag stelt Jesus aan zijn leerlingen, en ook aan ons. Een lastige vraag. Je ...
Lezen
Scroll naar boven