Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

  1. Home
  2. /
  3. Preek van de week
  4. /
  5. Page 6

Preek van de week

27e ZONDAG : JAAR A : Jes. 5, 1-7 & Mt.21,33-43 : 8 OKT. 2023

Broeders en zusters, Een parabel vol geweld! Massief geweld van de kant van de wijnbouwers die zich de wijngaard hadden toegeëigend en weigeren de opbrengst ...
Lezen

ZONDAG 26 DOOR HET JAAR : A : Mt. 21, 28-32 : 01-10-2023

Broeders en zusters, Mensen uit één stuk, dát moeten we zijn. Daarmee is niet bedoeld dat je een houwdegen moet zijn, of een doordrammer die ...
Lezen

25e zondag door het jaar A.  24 sept. 2023

Over enige tijd beginnen weer voor de verschillende bedrijfstakken de CAO onderhandelingen. Onderhandelingen die steeds vaker lijken op gevechten om meer loon: de inflatie minstens ...
Lezen

24e ZONDAG DOOR HET JAAR: A: MT. 18,21-35: 17 SEPTEMBER 2023

Broeders en zusters. Mensen staan bij elkaar in het krijt. Die zegswijze drukt uit dat mensen elkaar geld verschuldigd zijn. Maar we weten maar al ...
Lezen

ZONDAG 23 DOOR HET JAAR : A : Matth. 18, 15-20 : 10-09-2023

Broeders en zusters, Het evangelie vandaag gaat over kerk-zijn. Wat is kerk-zijn eigenlijk? Je kunt die vraag op vele manieren aangaan. Van heel hoog gestemd ...
Lezen

ZONDAG 21 DOOR HET JAAR : A : Jes. 22, 19-23 & Mt. 16, 13-20 : 27-08-2023

Broeders en zusters, Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Die vraag stelt Jesus aan zijn leerlingen, en ook aan ons. Een lastige vraag. Je ...
Lezen

BERNARDUS VAN CLAIRVAUX : Joh. 17, 20-26 : 20-08-2023

Broeders en zusters, De heilige Bernardus van Clairvaux kijkt, zou je kunnen zeggen, nu op ons neer. Natuurlijk vanuit de hemel, maar ook vanaf het ...
Lezen

ZONDAG 19 DOOR HET JAAR : A : Mt. 14,22-33 : 13 AUG. 2023

Broeders en zusters, Vrees niet, hoorden we Jesus zeggen, toen de leerlingen in hun boot door golven en tegenwind geteisterd werden, en ze Jesus, door ...
Lezen

GEDAANTEVERANDERING : A : Mt. 17,1-9 : 06-08-2023

Broeders en zusters, Ons gezicht, ons gelaat weerspiegelt naar buiten wat binnen in ons leeft. Je kunt van gezichten veel ‘aflezen’. Soms zie je een ...
Lezen
Scroll naar boven