Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Kloostervarkens

Ons landbouwbedrijf omvat vanouds ook een varkenshouderij. In de loop der jaren bleek het steeds moeilijker binnen onze kleinschalige en monastieke opzet voldoende rendement te behalen.

In 2000 diende zich de mogelijkheid aan om te gaan samenwerken met Livar (Limburgs Varken), een toen pas opgerichte onderneming van enkele Limburgse varkenshouders die onderscheidend varkensvlees met een toegevoegde waarde en een unieke smaak wilden produceren en vermarkten. Met volledig behoud van ons concept en onze waarden is onze varkenshouderij toen verbonden met Livar, die er professionele verwaarding en marketing aan toevoegde. Aldus ontstond het unieke Livar kloostervarken. Mede omdat de samenwerking vanuit Livar steeds zeer zorgvuldig is opgepakt, is de Abdij vanaf 2007 aandeelhouder van Livar geworden. Binnen het Bestuur van Livar waakt de Abdij over de ethische en maatschappelijke integriteit van Livar.

Abdij Lilbosch kloostervarkensOnze Abdij en Livar zoeken in goed overleg de juiste balans tussen respect voor dier en milieu, hoogwaardig varkensvlees met een unieke smaak, de menselijke maat en economisch rendement. Als één van deze aspecten in onbalans zou raken binnen het Livarconcept, doet dat afbreuk aan de duurzaamheid van het totale concept.

Een groeiende markt vroeg meer Livar kloostervarkens dan wij binnen onze kloostermuren op een verantwoorde manier konden en wilden grootbrengen.

Daarom worden ook op andere locaties – maar wel op dezelfde wijze – Livarvarkens gehouden, zonder daarbij ook maar enige afbreuk te doen aan de visie en de waarden waar de Abdij voor borg staat.

Vanaf de weg langs de abdij heeft men een vrije blik op een gedeelte van onze varkens in hun buitenverblijf.

Het samenspel van scharrelen en wroeten in een weelde van ruimte, unieke rassen en voeding met een melange van Limburgse granen maakt Livarvlees tot een bijzonder product, qua smaak sterk onderscheiden van andere soorten varkensvlees.

Het Livarvlees is te koop in onze Abdijwinkel Lilbosch (in een beperkt assortiment) en op vele adressen doorheen heel Nederland, en te proeven in vele toprestaurants doorheen heel Nederland. Een volledige lijst is te vinden op de website van Livar.

Abdij Lilbosch kloostervarkens

Livar B.V.
Postbus 16
6100 AA Echt

Tel:  088 – 5482783
Fax: 088 – 5482732
info@livar.nl
www.livar.nl
K.v.K.: Limburg nr. 12041239

Scroll naar boven