Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Een leven met God

Ieder van ons heeft ooit een diep, onontkoombaar besef gehad niets liever te willen dan heel zijn leven toe te wijden aan God. Elk is op een eigen, unieke wijze diep in zijn hart geraakt door Jezus Christus en door het geheim van God  en van de liefde. Ieder van ons heeft zijn hart gevolgd en is naar deze plaats gekomen. Om er te zoeken naar Hem. En gevonden te worden door Hem. Zoeken  en gevonden worden: in stilte en eenzaamheid; en als broeders met elkaar.

Abdij Lilbosch een leven met GodHet klooster is voor ons een leerschool voor de dienst van de Heer. Het helpt ons als monnik dag na dag, en met meenemen van al het menselijke, toe te groeien naar de zuiverheid van hart en naar een ononderbroken ‘memoria Dei’.

Al onze verlangens, al onze krachten en talenten, elke activiteit proberen we op Hém te richten. Dag en nacht aan Hem te wijden. In de eenzaamheid en toch samen. Werkend of stil met Hem verwijlend.

Hem tastend ontdekkend in het kleine van alle dag en in het grote geheim van het leven. Hem gewaarwordend in stilte of eenzaamheid, of in het gelaat van de broeder.

Scroll naar boven