Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Eucharistie en koorgebed

Vijf maal per etmaal wordt in onze Abdijkerk de klok geluid om de broeders bijeen te roepen voor het gemeenschappelijke gebed.

Heel dit koorgebed, ook wel getijdengebed genoemd, is een onlosmakelijk deel van het monastieke leven. Er wordt gezongen uit het Boek der Psalmen en gelezen uit de andere boeken van de Heilige Schrift. Volgens de oude tradities van het monnikendom wordt zo de dag geheiligd in een ononderbroken bidden. 

In het oude christelijke monnikendom wist men al dat de uren vóór zonsopgang bijzonder geschikt zijn voor gebed en meditatie. Het hart van de mens is dan nog als ‘onbetreden sneeuw’. In de wake tijdens de nacht wachten wij op de komst van Christus. Deze nachtwake is in de traditie van onze Orde verankerd.

Abdij Lilbosch Eucharistie en koorgebedDe viering van de Eucharistie vormt voor ons als monniken de bron en het hoogtepunt van de dag en van heel ons gemeenschappelijk leven. Brood en Wijn worden Christus’ levende tegenwoordigheid in ons midden, in ons hart. Het meest tedere, meest krachtige en meest heilige Geheim van ons geloof. Iedere dag worden wij erdoor gevoed en gevormd. Door de deelname aan dit paasmysterie van onze Heer worden wij als broeders hechter met elkaar verbonden en weten wij ons diep verbonden met heel de Kerk.

Scroll naar boven