Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Onze worteling in deze traditie

Elke abdij van de Cisterciënserorde wortelt in de lange monastieke traditie die hierboven verhaald is. Binnen de cisterciënser traditie gebeurt dat heel concreet via de ‘filiatie’: de door de tijden heen blijvende relatie tussen enerzijds de abdij die een nieuw klooster sticht (het moederhuis) en anderzijds het nieuw gestichte huis. Die relatie is dieper en vitaler dan louter het gegeven van de historische afstamming. Want al is elke abdij autonoom, en vormen alle abten en abdissen samen het hoogste bestuurscollege van de Orde, toch blijft er een geestelijke en praktische band tussen moederhuis en dochterhuis, en blijft er ook een zekere bestuurlijke (corrigerende) afhankelijkheid.

Deze concrete worteling en filiatie is natuurlijk geen strikte garantie dat het charisma van het oorspronkelijk begin ongeschonden wordt doorgegeven en beleefd, maar wel een steun en zichtbare herinnering.

Abdij Lilbosch onze worteling in deze traditie

Abdij Lilbosch is in 1883 gesticht door de St. Benedictusabdij van de Achelse Kluis, gelegen onder Eindhoven, op de grens van Nederland en België. De Achelse Kluis is op zijn beurt in 1846 gesticht door de Abdij van Westmalle, in de buurt van Antwerpen. De Abdij van Westmalle stamt regelrecht af van monniken van de Abdij van La Trappe, die in de tijd van de Franse Revolutie op de vlucht waren geslagen en die al vluchtende eerder al een korte tijd in La Val Sainte (Zwitserland) en vervolgens korte tijd in Darfeld (Westfalen) een abdij hadden gesticht, maar beide keren weer verder moesten vluchten; op weg naar Amerika strandden ze wegens de Engelse zee- en havenblokkade tegen Napoleon in Antwerpen. 

De Abdij van La Trappe, de bakermat van de hervorming van de Trappisten, was op zijn beurt via de filiatie-schakels met successievelijk Savigny en Clairvaux verbonden met Cïteaux, de bakermat van de Cisterciënsers. 

In de ramen van de kapittelzaal van Abdij Lilbosch zijn de abdijwapens van deze acht schakels die ons verbinden met Cîteaux afgebeeld. Maar meer nog in ons leven hopen we een authentieke uitdrukking te zijn van de cisterciënser articulatie van het monastieke charisma.

Scroll naar boven