Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

“Onder geleide van het Evangelie”

Wij mogen in een traditie staan. Een traditie met Jezus Christus als brandpunt. Vooral de apostelen en evangelisten hebben Jezus van Nazareth bekend willen maken aan iedereen die maar van Hem wilde horen. Sindsdien kunnen mensen geroepen worden tot een leven van evangelische eenvoud en volmaaktheid.

God heeft Zijn liefde voor de mensen bekend gemaakt en wil Zelf gekend en bemind zijn. Er is met andere woorden een gekend worden en kennen, dat al die eeuwen is doorgegeven. Die kennis bestaat voor ons in het hebben van een persoonlijke band met God. In het ontwikkelen van een liefdesrelatie.

Abdij Lilbosch onder geleide van het EvangelieEen mens heeft begeleiding nodig. Hij moet worden binnengeleid in de kunst die het leven is. Monniken kiezen daar uitdrukkelijk voor. In de Proloog van zijn monnikenregel (Regel van Benedictus, proloog 21) schrijft Benedictus: “…gaan wij dan, onder geleide van het evangelie, voort op zijn wegen, om Hem te mogen aanschouwen, die ons naar zijn Rijk geroepen heeft”.

Iedere dag ontmoeten wij God in het Evangelie, als daaruit wordt voorgelezen of gezongen in de gebedsdiensten. Ook krijgen wij er lessen over en lezen we er vaak uit in onze cel. We leren teksten uit ons hoofd en dragen ze, de dag door, met ons mee om ze te overwegen en er uit te leven. Het evangelie schenkt ons een Godservaring: het zet ons in beweging, om Jezus na te volgen. We leren er God door kennen die altijd meer en ánders is dan we al menen te weten, en het voert ons tot zelfkennis.

Scroll naar boven