Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Lezing en meditatie

Onze verbondenheid met God vraagt, zoals elke liefdesband, dagelijks om aandacht en voeding. Daarom is er in onze dagorde elke dag voldoende tijd gereserveerd voor lezing en meditatie.

De een leest graag boeken, van vroeger of van nu, over spiritualiteit en geestelijke onderwerpen, de ander houdt het bij de bijbel. De traditie spreekt over lectio divina, de geestelijke lezing. Op een beschouwende, contemplatieve wijze wordt een tekst gelezen, tot je geraakt wordt door een woord of  een zin en daarbij stil blijft staan.  De woorden worden innerlijk beluisterd en herkauwd. Ze zijn als voedsel voor de dag. Deze monastieke praktijk is voor ons een bron van gebed en een leerschool in de beschouwing.  

Abdij Lilbosch Lezing en MeditatieIn het stil gebed en de meditatie, geknield in zijn cel of voor het H.Sacrament, spreekt de monnik van hart tot hart met God. Méér nog dan spreken is dit bidden luisteren. Aandachtig zijn. Verlangen. Liefhebben. Soms is de meditatie een ‘werk’: ploegen, worstelen, graven, weglopen en weer terugkomen. Het hoort  er allemaal bij. Maar dan is er even een doorkijk naar de werkelijkheid van God, en voel je hoe je één bent met Hem. Dan straal je, bemin je en kun je alles aan. En daarna, daarna gaat het leven gewoon weer verder.

Scroll naar boven