Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Voormalige Abdij Uelingsheide – Tegelen

Abdij Lilbosch is niet enkel de vrucht van haar eigen traditie. Ook zet onze Abdij de traditie voort van de voormalige Abdij O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Tegelen. Deze Trappistenabdij, gelegen op de Uelingsheide te Tegelen, vlak langs de Duitse grens, was gesticht in 1884 vanuit de Abdij van Westmalle (België). Na enkele moeizame beginjaren ontstond er een stabiele en ondernemende monnikengemeenschap, die in 1888 een zelfstandige priorij werd en in 1933 tot abdij werd verheven.

Bijzondere vermelding verdient de abdijkerk, in de jaren ’20 van de vorige eeuw ontworpen en uitgevoerd door de architect F. Stoks en broeder Adelbertus Koevoets: een markant en toch ingetogen gebedshuis, waarvan de gewelven wel werden vergeleken met twee handen: verbeelding in steen van het besef te mogen leven onder de geborgenheid van Gods hand.

Abdij Lilbosch voormalige abdij TegelenMet name drie oversten hebben de geschiedenis van de Abdij te Tegelen vormgegeven: Dom Bernardus Dieltjens (prior titularis 1888-1906), Dom Aloysius van der Laar (vanaf 1914 prior titularis en vanaf 1933 eerste abt) en Dom Amandus Prick (tweede en laatste abt 1956-1992, vervolgens superior tot 2002). 

Toen tegen het eind van de vorige eeuw, na jaren van voortdurende krimp, bleek dat de monnikengemeenschap van Tegelen moeilijk zelfstandig kon voortgaan, heeft men samenwerking gezocht met onze Abdij in Echt. Deze samenwerking resulteerde in 2002 in een formele opheffing van de Abdij van Tegelen en een invoeging in onze Abdij. Enkele monniken bleven echter vooralsnog – tot 2007 – op de Uelingsheide wonen, als ‘annex-huis’ van Echt, in een daartoe verbouwd bijgebouw, de ‘Abdijhof’. De voormalige abdijgebouwen te Tegelen werden verkocht aan het R.K. Hulpverleningsfonds te Venlo, dat ze op haar beurt verhuurd heeft aan een Emmaus-communiteit.

Een klein gedeelte is echter onverkort eigendom en onderdeel gebleven van onze Abdij: de ‘Abdijhof’, de Wijnstekerij Uelingsheide met de Abdijwinkel Uelingsheide, de museale collectie Ars Amandi (in de crypte en krochten onder de voormalige Abdijkerk) en het kerkhof. Zo blijft er nog een bescheiden getuigenis op de Uelingsheide van een groot verleden, dat echter nu vooral toekomst mag krijgen in ons monastieke leven in Lilbosch.

Scroll naar boven