Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

  1. Home
  2. /
  3. Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Cisterciënserabdij O.L. Vrouw van de heilige Joseph, Lilbosch, gevestigd te Echt, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62021435, hierna te noemen: “Abdij Lilbosch”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@abdij-lilbosch.nl

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  • N.A.W. gegevens bij gebruik van de contactformulieren op deze website
  • Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Wij gebruiken enkel functionele cookies om de website goed te laten werken. Wij registreren niet het IP-adres van de bezoekers.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Abdij Lilbosch uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Abdij Lilbosch met u heeft, tenzij Abdij Lilbosch wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het overzicht in het begin van deze privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Abdij Lilbosch te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Abdij Lilbosch op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Abdij Lilbosch deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Abdij Lilbosch hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Abdij Lilbosch treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Abdij Lilbosch. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Abdij Lilbosch raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Abdij Lilbosch past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Abdij Lilbosch raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Abdij Lilbosch er alles aan doen u via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:​ Abdij Lilbosch

E-mail:​​​ info@abdij-lilbosch.nl

Telefoonnummer:​ 0475 – 481253

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Abdij Lilbosch u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright © 2022 Abdij Lilbosch

Scroll naar boven