Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Thuis psalmen meebidden

Fünfmal am Tag läutet in unserer Abteikirche die Glocke, um die Brüder für das gemeinsame Gebet zusammen zu rufen.

Heel dit koorgebed, ook wel getijdengebed genoemd, is een onlosmakelijk deel van het monastieke leven. Er wordt gezongen uit het Boek der Psalmen en gelezen uit de andere boeken van de Heilige Schrift. Volgens de oude tradities van het monnikendom wordt zo de dag geheiligd in een ononderbroken bidden. 

In het oude christelijke monnikendom wist men al dat de uren vóór zonsopgang bijzonder geschikt zijn voor gebed en meditatie. Het hart van de mens is dan nog als ‘onbetreden sneeuw’. In de wake tijdens de nacht wachten wij op de komst van Christus. Deze nachtwake, ook Metten genoemd, is in de traditie van onze Orde verankerd.

Nach oben scrollen